Chỉnh sửa / Xóa thông báo thêm sản phẩm vào giỏ hàng WooCommerce

Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách xóa thông báo “Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn” trên trang sản phẩm Woocommerce. Điều này có thể hữu ích trong trường hợp bạn muốn tùy chỉnh trang giỏ hàng của mình hoặc đơn giản là muốn loại bỏ thông báo này để giảm thiểu sự phiền toái cho khách hàng.

Để xóa thông báo này, trước tiên bạn cần đăng nhập vào trang quản trị WordPress của mình và đi đến phần Appearance > Theme Editor trong menu bên trái. Tìm và chọn file functions.php trong danh sách các tệp tin của chủ đề trên cùng bên phải của trang.

Sau đó, bạn nên chèn đoạn mã sau vào cuối tệp tin functions.php:

add_filter( 'wc_add_to_cart_message_html', '__return_false' );

Lưu lại và kiểm tra trang sản phẩm của bạn – thông báo “Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn” đã bị xóa!

Nếu bạn muốn hiển thị một thông báo tùy chỉnh khác thay vì thông báo mặc định, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau đây thay vì đoạn mã trên:

add_filter( 'wc_add_to_cart_message', 'wcvn_custom_add_to_cart_message' );
 
function wcvn_custom_add_to_cart_message() {
    $product_name = '<a href="' . get_permalink( $product_id ) . '">' . $product->get_name() . '</a>';
    $message = sprintf( __( '%s has been added to your cart.', 'woocommerce' ), $product_name );
    return $message;
}

Với đoạn mã này, bạn có thể thay đổi văn bản thông báo mặc định thành một thông báo tùy chỉnh theo ý muốn của mình. Chúc may mắn!

Bài viết có hữu ích không?
5/5 - (95 bình chọn)