AlignmentMatrixControl

AlignmentMatrixControl là một component của Gutenberg được dùng vào việc căn chỉnh (Align). Ví dụ như căn chỉnh vị trí cho ảnh chẳng hạn.

AlignmentMatrixControl trong Gutenberg

Sử dụng AlignmentMatrixControl

<AlignmentMatrixControl 
	value={props.attributes.alignment} 
	onChange={ onAlignmentChange } 
/>
Bài viết có hữu ích không?
4.9/5 - (82 bình chọn)