BaseControl

BaseControl là một component được sử dụng để tạo label và văn bản trợ giúp cho các component input khác.

BaseControl trong Gutenberg

Sử dụng BaseControl

Ví dụ, để render BaseControl cho một textarea với label help

import { BaseControl } from '@wordpress/components';

// The `id` prop is necessary to accessibly associate the label with the textarea
const MyBaseControl = () => (
	<BaseControl id="textarea-1" label="Text" help="Enter some text" __nextHasNoMarginBottom={ true }>
		<textarea id="textarea-1" />
	</BaseControl>
);

Xem thêm trên Github

Bài viết có hữu ích không?
4.7/5 - (96 bình chọn)