Chỉnh sửa tiêu đề tab trong trang sản phẩm WooCommerce

Khi bạn sử dụng WooCommerce, trang sản phẩm hiển thị các tab khác nhau để cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm cho khách hàng.

Các tab tiêu đề bao gồm “Mô tả”, “Thông tin bổ sung”, “Đánh giá” và “Sản phẩm liên quan”. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chỉnh sửa tiêu đề các tab này để phù hợp với nội dung và yêu cầu của trang web của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chỉnh sửa tiêu đề các tab trong trang sản phẩm trong WooCommerce.

Bước 1: Sửa đổi file functions.php hoặc tạo plugin tùy chỉnh

Để chỉnh sửa tiêu đề các tab trong trang sản phẩm, bạn có thể sửa đổi file functions.php của theme hoặc tạo một plugin tùy chỉnh.

Cách 1: Sửa đổi file functions.php của theme

 • Truy cập trang quản lý theme trong WordPress và tìm theme đang được sử dụng.
 • Nhấp vào “Chỉnh sửa” để mở file functions.php của theme trong trình soạn thảo mã.
 • Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
function custom_edit_product_tabs_labels( $tabs ) {
  $tabs['description']['title'] = 'Mô tả sản phẩm'; // Thay đổi tiêu đề cho tab "Mô tả"
  $tabs['additional_information']['title'] = 'Thông tin bổ sung sản phẩm'; // Thay đổi tiêu đề cho tab "Thông tin bổ sung"
  $tabs['reviews']['title'] = 'Đánh giá sản phẩm'; // Thay đổi tiêu đề cho tab "Đánh giá"
  $tabs['related']['title'] = 'Sản phẩm liên quan'; // Thay đổi tiêu đề cho tab "Sản phẩm liên quan"
  return $tabs;
}
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'custom_edit_product_tabs_labels' );

Cách 2: Tạo một plugin tùy chỉnh

 • Tạo một thư mục mới trong thư mục wp-content/plugins/ của trang web WordPress và đặt tên cho thư mục này (ví dụ: custom-edit-product-tabs-labels).
 • Trong thư mục mới, tạo một file mới và đặt tên cho file này (ví dụ: custom-edit-product-tabs-labels.php).
 • Mở file custom-edit-product-tabs-labels.php và thêm đoạn mã sau:
<?php
/*
Plugin Name: Custom Edit Product Tabs Labels
*/

function custom_edit_product_tabs_labels( $tabs ) {
  $tabs['description

']['title'] = 'Mô tả sản phẩm'; // Thay đổi tiêu đề cho tab "Mô tả"
  $tabs['additional_information']['title'] = 'Thông tin bổ sung sản phẩm'; // Thay đổi tiêu đề cho tab "Thông tin bổ sung"
  $tabs['reviews']['title'] = 'Đánh giá sản phẩm'; // Thay đổi tiêu đề cho tab "Đánh giá"
  $tabs['related']['title'] = 'Sản phẩm liên quan'; // Thay đổi tiêu đề cho tab "Sản phẩm liên quan"
  return $tabs;
}
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'custom_edit_product_tabs_labels' );
 • Lưu file và kích hoạt plugin mới trong trang quản lý plugin của WordPress.

Bước 2: Làm mới trang sản phẩm để xem kết quả

Sau khi đã thực hiện các bước trên, hãy làm mới trang sản phẩm để xem kết quả. Các tiêu đề các tab đã được chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của bạn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách chỉnh sửa tiêu đề các tab trong trang sản phẩm trong WooCommerce bằng cách sửa đổi file functions.php của theme hoặc tạo một plugin tùy chỉnh. Bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ này, bạn có thể điều chỉnh và tuỳ biến trang sản phẩm theo ý muốn của mình để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn trên trang web WooCommerce của bạn.

Bài viết có hữu ích không?
4.5/5 - (6 bình chọn)