Loại bỏ “Mô tả” trong các tab của sản phẩm WooCommerce

Khi bạn sử dụng WooCommerce để bán hàng trực tuyến, trang sản phẩm hiển thị các tab khác nhau, bao gồm tab “Description” (Mô tả). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể muốn loại bỏ tiêu đề “Description” này để tối ưu hóa trang sản phẩm và hiển thị nội dung mô tả một cách trực quan hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách loại bỏ tiêu đề “Description” trong các tab của sản phẩm trong WooCommerce.

Bước 1: Sửa đổi file functions.php hoặc tạo plugin tùy chỉnh

Để loại bỏ tiêu đề “Description” trong các tab của sản phẩm, bạn có thể sửa đổi file functions.php của theme hoặc tạo một plugin tùy chỉnh.

Cách 1: Sửa đổi file functions.php của theme

 • Truy cập trang quản lý theme trong WordPress và tìm theme đang được sử dụng.
 • Nhấp vào “Chỉnh sửa” để mở file functions.php của theme trong trình soạn thảo mã.
 • Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
function custom_remove_description_heading_tabs( $tabs ) {
  unset( $tabs['description']['title'] );
  return $tabs;
}
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'custom_remove_description_heading_tabs', 20 );

Cách 2: Tạo một plugin tùy chỉnh

 • Tạo một thư mục mới trong thư mục wp-content/plugins/ của trang web WordPress và đặt tên cho thư mục này (ví dụ: custom-remove-description-heading-tabs).
 • Trong thư mục mới, tạo một file mới và đặt tên cho file này (ví dụ: custom-remove-description-heading-tabs.php).
 • Mở file custom-remove-description-heading-tabs.php và thêm đoạn mã sau:
<?php
/*
Plugin Name: Custom Remove Description Heading Tabs
*/

function custom_remove_description_heading_tabs( $tabs ) {
  unset( $tabs['description']['title'] );
  return $tabs;
}
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'custom_remove_description_heading_tabs', 20 );
 • Lưu file và kích hoạt plugin mới trong trang quản lý plugin của WordPress.

Bước 2: Làm mới trang sản phẩm để xem kết quả

Sau khi đã thực hiện các bước trên, hãy làm mới trang sản phẩm để xem kết quả. Bạn sẽ thấy rằng tiêu đề “Description” trong tab sản phẩm đã

được loại bỏ.

Kết luận

Trên đây là cách loại bỏ tiêu đề “Description” trong các tab của sản phẩm trong WooCommerce. Bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ này thông qua việc sửa đổi file functions.php hoặc tạo plugin tùy chỉnh, bạn có thể tùy chỉnh giao diện trang sản phẩm của mình để phù hợp với mong muốn và thiết kế của bạn.

Bài viết có hữu ích không?
Đánh giá bài viết