Chuyển hướng khách hàng đến URL trước đó sau khi đăng nhập trong WooCommerce

Trong WooCommerce, mặc định sau khi khách hàng đăng nhập vào tài khoản của họ, họ sẽ được chuyển hướng đến trang “Tài khoản của tôi” hoặc trang gốc.

Tuy nhiên, có những trường hợp bạn muốn chuyển hướng khách hàng trở lại URL trước đó sau khi đăng nhập, để tiện lợi cho việc duyệt sản phẩm hoặc tiếp tục quá trình mua sắm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện điều này trong WooCommerce.

Bước 1: Sửa đổi file functions.php hoặc tạo plugin tùy chỉnh

Để chuyển hướng khách hàng đến URL trước đó sau khi đăng nhập, chúng ta cần thêm đoạn mã tùy chỉnh vào file functions.php của theme hoặc tạo một plugin tùy chỉnh.

Cách 1: Sửa đổi file functions.php của theme

 • Truy cập trang quản lý theme trong WordPress và tìm theme đang được sử dụng.
 • Nhấp vào “Chỉnh sửa” để mở file functions.php của theme trong trình soạn thảo mã.
 • Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
function custom_redirect_to_previous_url( $redirect ) {
  if (isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])) {
    $redirect = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
  }
  return $redirect;
}
add_filter( 'woocommerce_login_redirect', 'custom_redirect_to_previous_url' );

Cách 2: Tạo một plugin tùy chỉnh

 • Tạo một thư mục mới trong thư mục wp-content/plugins/ của trang web WordPress và đặt tên cho thư mục này (ví dụ: custom-redirect-to-previous-url).
 • Trong thư mục mới, tạo một file mới và đặt tên cho file này (ví dụ: custom-redirect-to-previous-url.php).
 • Mở file custom-redirect-to-previous-url.php và thêm đoạn mã sau:
<?php
/*
Plugin Name: Custom Redirect to Previous URL
*/

function custom_redirect_to_previous_url( $redirect ) {
  if (isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])) {
    $redirect = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
  }
  return $redirect;
}
add_filter( 'woocommerce_login_redirect', 'custom_redirect_to_previous_url' );
 • Lưu file và kích hoạt plugin mới tạo trong trang quản lý WordPress.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách

chuyển hướng khách hàng đến URL trước đó sau khi đăng nhập trong WooCommerce. Bằng cách thêm đoạn mã tùy chỉnh vào file functions.php của theme hoặc tạo một plugin tùy chỉnh, bạn có thể tạo trải nghiệm mua sắm tiện lợi hơn cho khách hàng, cho phép họ tiếp tục quá trình mua sắm từ URL trước đó và tiết kiệm thời gian tìm kiếm sản phẩm đã xem trước đó.

Bài viết có hữu ích không?
Đánh giá bài viết