Chuyển hướng khách hàng đến URL cụ thể sau khi đăng nhập trong WooCommerce

Trong WooCommerce, khi khách hàng đăng nhập vào tài khoản của họ, mặc định họ sẽ được chuyển hướng đến trang “Tài khoản của tôi” hoặc trang gốc.

Tuy nhiên, có những trường hợp bạn muốn chuyển hướng khách hàng đến một URL cụ thể sau khi đăng nhập, chẳng hạn như trang giỏ hàng, trang thanh toán, hoặc một trang tùy chỉnh khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện điều này trong WooCommerce.

Bước 1: Chuẩn bị URL đích

Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị URL đích mà chúng ta muốn khách hàng được chuyển hướng đến sau khi đăng nhập. URL này có thể là URL của trang giỏ hàng, trang thanh toán, hoặc bất kỳ trang tùy chỉnh nào khác trong website của bạn. Lưu ý URL này để sử dụng trong bước tiếp theo.

Bước 2: Sửa đổi file functions.php hoặc tạo plugin tùy chỉnh

Tiếp theo, chúng ta cần thêm đoạn mã tùy chỉnh vào file functions.php của theme hiện tại hoặc tạo một plugin tùy chỉnh để thực hiện chuyển hướng khách hàng đến URL đích sau khi đăng nhập.

Cách 1: Sửa đổi file functions.php của theme

 • Truy cập trang quản lý theme trong WordPress và tìm theme đang được sử dụng.
 • Nhấp vào “Chỉnh sửa” để mở file functions.php của theme trong trình soạn thảo mã.
 • Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
function custom_redirect_after_login() {
  $redirect_url = 'https://example.com/custom-page'; // Thay thế URL này bằng URL đích mà bạn muốn khách hàng được chuyển hướng đến
  return $redirect_url;
}
add_filter( 'woocommerce_login_redirect', 'custom_redirect_after_login' );

Cách 2: Tạo một plugin tùy chỉnh

 • Tạo một thư mục mới trong thư mục wp-content/plugins/ của trang web WordPress và đặt tên cho thư mục này (ví dụ: custom-redirect-after-login).
 • Trong thư mục mới, tạo một file mới và đặt tên cho file này (ví dụ: custom-redirect-after-login.php).
 • Mở file custom-redirect-after-login.php và thêm đoạn mã sau:
<?php
/*
Plugin Name: Custom Redirect After Login
*/

function custom_redirect_after_login() {
  $redirect_url = 'https://example.com/custom-page'; // Thay thế URL này bằng URL đích mà bạn muốn khách hàng được chuyển hướng đến
  return $redirect_url;
}
add_filter( 'woocommerce_login_redirect', 'custom_redirect_after_login' );
 • Lưu file và kích hoạt plugin mới tạo trong trang quản lý WordPress.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách chuyển hướng khách hàng đến một URL cụ thể sau khi đăng nhập trong WooCommerce. Bằng cách thêm đoạn mã tùy chỉnh vào file functions.php hoặc tạo một plugin tùy chỉnh, bạn có thể đảm bảo rằng khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang đích mà bạn đã định nghĩa, tạo ra trải nghiệm mua sắm linh hoạt và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Bài viết có hữu ích không?
Đánh giá bài viết