Viết hoa tên sản phẩm trong WooCommerce

Trong WooCommerce, tên sản phẩm được hiển thị trên các trang sản phẩm, danh sách sản phẩm và các vị trí khác trên trang web.

Mặc định, tên sản phẩm được hiển thị dưới dạng chữ thường. Tuy nhiên, có những trường hợp bạn muốn hiển thị tên sản phẩm dưới dạng viết hoa, tạo điểm nhấn và thu hút sự chú ý của khách hàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết hoa tên sản phẩm trong WooCommerce.

Bước 1: Sửa đổi file functions.php hoặc tạo plugin tùy chỉnh

Để viết hoa tên sản phẩm trong WooCommerce, chúng ta cần thêm đoạn mã tùy chỉnh vào file functions.php của theme hoặc tạo một plugin tùy chỉnh.

Cách 1: Sửa đổi file functions.php của theme

 • Truy cập trang quản lý theme trong WordPress và tìm theme đang được sử dụng.
 • Nhấp vào “Chỉnh sửa” để mở file functions.php của theme trong trình soạn thảo mã.
 • Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
add_filter( 'the_title', 'custom_capitalize_product_names', 10, 2 );

function custom_capitalize_product_names( $title, $post_id ) {
  if ( 'product' === get_post_type( $post_id ) ) {
    $title = strtoupper( $title );
  }
  return $title;
}

Cách 2: Tạo một plugin tùy chỉnh

 • Tạo một thư mục mới trong thư mục wp-content/plugins/ của trang web WordPress và đặt tên cho thư mục này (ví dụ: custom-capitalize-product-names).
 • Trong thư mục mới, tạo một file mới và đặt tên cho file này (ví dụ: custom-capitalize-product-names.php).
 • Mở file custom-capitalize-product-names.php và thêm đoạn mã sau:
<?php
/*
Plugin Name: Custom Capitalize Product Names
*/

add_filter( 'the_title', 'custom_capitalize_product_names', 10, 2 );

function custom_capitalize_product_names( $title, $post_id ) {
  if ( 'product' === get_post_type( $post_id ) ) {
    $title = strtoupper( $title );
  }
  return $title;
}
 • Lưu file và kích hoạt plugin mới tạo trong trang quản lý WordPress.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách viết hoa tên sản phẩm trong WooCommerce. Bằng cách thêm đoạn mã tùy chỉnh vào file functions.php ho

ặc tạo một plugin tùy chỉnh, bạn có thể tạo điểm nhấn cho tên sản phẩm và thu hút sự chú ý của khách hàng.

Bài viết có hữu ích không?
Đánh giá bài viết