Chuyển hướng trang danh mục sản phẩm đến trang cửa hàng trong WooCommerce

Trong WooCommerce, trang danh mục sản phẩm có vai trò quan trọng trong việc hiển thị sản phẩm và tạo trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Tuy nhiên, đôi khi bạn muốn chuyển hướng khách hàng từ trang danh mục sản phẩm đến trang cửa hàng chính của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện điều này trong WooCommerce.

Bước 1: Tạo trang cửa hàng

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một trang cửa hàng chính trong WordPress để làm trang đích cho chuyển hướng. Điều này sẽ giúp khách hàng dễ dàng truy cập và khám phá toàn bộ danh mục sản phẩm của bạn.

Để tạo trang cửa hàng, hãy truy cập vào Trang mới trong trang quản lý WordPress. Đặt tiêu đề cho trang là “Cửa hàng” hoặc tên tùy chọn khác. Bạn không cần thêm nội dung vào trang này, vì nó sẽ tự động hiển thị danh mục sản phẩm.

Bước 2: Sửa đổi file functions.php hoặc tạo plugin tùy chỉnh

Tiếp theo, chúng ta cần thêm đoạn mã tùy chỉnh vào file functions.php của theme hiện tại hoặc tạo một plugin tùy chỉnh để thực hiện chuyển hướng từ trang danh mục sản phẩm đến trang cửa hàng.

Cách 1: Sửa đổi file functions.php của theme

 • Truy cập trang quản lý theme trong WordPress và tìm theme đang được sử dụng.
 • Nhấp vào “Chỉnh sửa” để mở file functions.php của theme trong trình soạn thảo mã.
 • Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
function custom_category_redirect() {
  if ( is_product_category() ) {
    $category_url = get_permalink( woocommerce_get_page_id( 'shop' ) ); // Lấy URL của trang cửa hàng
    wp_redirect( $category_url );
    exit;
  }
}
add_action( 'template_redirect', 'custom_category_redirect' );

Cách 2: Tạo một plugin tùy chỉnh

 • Tạo một thư mục mới trong thư mục wp-content/plugins/ của trang web WordPress và đặt tên cho thư mục này (ví dụ: custom-category-redirect).
 • Trong thư mục mới, tạo một file mới và đặt tên cho file này (ví dụ: custom-category-redirect.php).
 • Mở file custom-category-redirect.php và thêm đoạn mã sau:
<?php
/*
Plugin Name: Custom Category Redirect
*/

function custom_category_redirect() {
  if ( is_product_category() ) {
    $category_url = get_permalink( woocommerce_get_page_id( 'shop' ) ); // Lấy URL của trang cửa hàng
    wp_redirect( $category_url );
    exit;
  }
}
add_action( 'template_redirect', 'custom_category_redirect' );
 • Lưu file và kích hoạt plugin mới tạo trong trang quản lý WordPress.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách chuyển hướng trang danh mục sản phẩm trong WooCommerce đến trang cửa hàng. Bằng cách tạo một trang cửa hàng chính và sử dụng đoạn mã tùy chỉnh, bạn có thể đảm bảo rằng khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang mua sắm chính của bạn, giúp tăng khả năng khám phá sản phẩm và cải thiện trải nghiệm mua sắm.

Bài viết có hữu ích không?
Đánh giá bài viết