Loại bỏ thông báo “Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công” trong WooCommerce

Khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng trong WooCommerce, một thông báo mặc định sẽ hiển thị cho họ để thông báo rằng sản phẩm đã được thêm thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể muốn loại bỏ thông báo này hoặc thay thế bằng một thông báo tùy chỉnh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách loại bỏ thông báo “Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công” trong WooCommerce.

Bước 1: Sửa đổi file functions.php hoặc tạo plugin tùy chỉnh

Để loại bỏ thông báo “Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công”, bạn có thể sửa đổi file functions.php của theme hoặc tạo một plugin tùy chỉnh.

Cách 1: Sửa đổi file functions.php của theme

 • Truy cập trang quản lý theme trong WordPress và tìm theme đang được sử dụng.
 • Nhấp vào “Chỉnh sửa” để mở file functions.php của theme trong trình soạn thảo mã.
 • Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
add_filter( 'wc_add_to_cart_message_html', 'custom_remove_add_to_cart_message' );

function custom_remove_add_to_cart_message() {
  return '';
}

Cách 2: Tạo một plugin tùy chỉnh

 • Tạo một thư mục mới trong thư mục wp-content/plugins/ của trang web WordPress và đặt tên cho thư mục này (ví dụ: custom-remove-add-to-cart-message).
 • Trong thư mục mới, tạo một file mới và đặt tên cho file này (ví dụ: custom-remove-add-to-cart-message.php).
 • Mở file custom-remove-add-to-cart-message.php và thêm đoạn mã sau:
<?php
/*
Plugin Name: Custom Remove Add to Cart Message
*/

add_filter( 'wc_add_to_cart_message_html', 'custom_remove_add_to_cart_message' );

function custom_remove_add_to_cart_message() {
  return '';
}
 • Lưu file và kích hoạt plugin mới tạo trong trang quản lý WordPress.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách loại bỏ thông báo “Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công” trong WooCommerce. Bằng cách sử dụng đoạn mã tùy chỉnh trong file functions.php hoặc tạo một plugin tùy chỉnh, bạn có thể loại bỏ hoặc thay đổi

thông báo này để tương thích với thiết kế và trải nghiệm người dùng trên trang web WooCommerce của bạn.

Bài viết có hữu ích không?
Đánh giá bài viết