Thay đổi số sản phẩm liên quan trong WooCommerce

Mặc định, WooCommerce hiển thị một số lượng sản phẩm liên quan cố định trên trang sản phẩm. Tuy nhiên, bạn có thể muốn điều chỉnh số lượng này để hiển thị nhiều hoặc ít hơn tuỳ thuộc vào yêu cầu và thiết kế của trang web của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thay đổi số lượng sản phẩm liên quan trong WooCommerce.

Bước 1: Sửa đổi file functions.php hoặc tạo plugin tùy chỉnh

Để thay đổi số lượng sản phẩm liên quan, bạn có thể sửa đổi file functions.php của theme hoặc tạo một plugin tùy chỉnh.

Cách 1: Sửa đổi file functions.php của theme

 • Truy cập trang quản lý theme trong WordPress và tìm theme đang được sử dụng.
 • Nhấp vào “Chỉnh sửa” để mở file functions.php của theme trong trình soạn thảo mã.
 • Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
function custom_change_related_products_count( $args ) {
  $args['posts_per_page'] = 8; // Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan tại đây
  return $args;
}
add_filter( 'woocommerce_output_related_products_args', 'custom_change_related_products_count' );

Cách 2: Tạo một plugin tùy chỉnh

 • Tạo một thư mục mới trong thư mục wp-content/plugins/ của trang web WordPress và đặt tên cho thư mục này (ví dụ: custom-change-related-products-count).
 • Trong thư mục mới, tạo một file mới và đặt tên cho file này (ví dụ: custom-change-related-products-count.php).
 • Mở file custom-change-related-products-count.php và thêm đoạn mã sau:
<?php
/*
Plugin Name: Custom Change Related Products Count
*/

function custom_change_related_products_count( $args ) {
  $args['posts_per_page'] = 8; // Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan tại đây
  return $args;
}
add_filter( 'woocommerce_output_related_products_args', 'custom_change_related_products_count' );
 • Lưu file và kích hoạt plugin mới trong trang quản lý plugin của WordPress.

Bước 2: Làm mới trang sản phẩm để xem kết quả

Sau khi đã thực hiện các bước trên, hãy làm mới trang sản phẩm để xem kết quả. Số lượng sản phẩm liên quan đã được thay đổi theo yêu cầu của bạn.

Kết luận

Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan trong WooCommerce là một cách tùy chỉnh giao diện trang sản phẩm của bạn để phù hợp với yêu cầu và thiết kế của bạn. Bằng cách sửa đổi file functions.php hoặc tạo một plugin tùy chỉnh, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh số lượng sản phẩm liên quan hiển thị trên trang sản phẩm của bạn.

Bài viết có hữu ích không?
5/5 - (1 bình chọn)